fbpx

Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului https://activitaticopii-iasi.ro/, care va fi denumit pe următoarea pagină „Site-ul”.

 

 1. Reguli de bază

 

Esteli este denumirea comercială pentru S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul în comuna Aroneanu, Stradela Răsăritului nr. 17, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/1071/2019, având cod de înregistrare fiscală CIF 40728888. Site-ul pe care l-ați accesat este un site gratuit care furnizează informații și servicii ce fac obiectul prezenților termeni și condiții. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Pentru utilizarea acestui Site este necesară citirea și acceptarea acestor termeni și condiții in totalitate. Serviciile pe care acest Site le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani, care au consimțământul părinților de a utiliza Site-ul.

S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L. își asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fără notificare. Cea mai recentă versiune a acestui document va fi publicată în cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări. Societatea va avea dreptul să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze folosirea Site-ului în tot sau în parte, în orice moment, indiferent de motiv și fără nicio notificare, Societatea neputând fi ținută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu adus persoanelor care utilizează acest Site.

Nu sunt permise utilizarea, modificarea, copierea sau orice alte operațiuni referitoare la Marca Înregistrată și la Site fără acordul scris, prealabil, al Societății.

 

 1. Termeni folosiți

 

 1. Utilizator – orice persoană care accesează site-ul, cu scopul de a acumula informații sau de a se înscriere la activități sau cursuri;
 2. Contact – completarea unui formular de către utilizator, fie că este un formular de înscriere sau de cerere de informații;
 3. Participant – un copil sau părinte/tutorele acestuia;
 4. Activități – cursurile, excursiile și activitățile din tabără pe care le organizează S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L în locul/locurile și în intervalul specificat pe site-ul https://activitaticopii-iasi.ro/.
 5. Contract – înseamnă contractul încheiat între participant și S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L în conformitate cu termenii și condițiile acestora.

După ce generează formularul de înscriere, utilizatorul este de acord să fie contactat prin email și/sau telefonic pentru a-i fi confirmată înscrierea de către un reprezentant al firmei noastre.

 

 1. Proprietate intelectuală

 

Conținutul prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea – precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în activitățile și programele desfășurate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc. a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau pe platformele/programele la care cumpărați accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către a SC Esteli A.E.R. Club S.R.L. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane datele contului de acces pe Site-ul Banii muncesc și/sau la alte programe online comercializate prin intermediul site-ului.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 

 1. Securitatea datelor personale și a informațiilor

 

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul în comuna Aroneanu, Stradela Răsăritului nr. 17, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J22/1071/2019, Email: contact.esteli@gmail.com.

Datele dumneavoastră personale vor fi dezvăluite doar angajaților Societății, în scopul prelucrării. Prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Utilizatorul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă, în mod expres, acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L și colaboratorii/afiliații săi, dar și să fie cedate/transferate afiliaților săi precum și altor entități din țară sau străinătate, în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora.

De asemenea, prin acceptarea acestor termeni și condiții vă dați acordul că, în eventualitatea unui câștig de orice natură, numele, imaginea dumneavoastră și natura premiului să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Societății. Totuși, pentru motive justificate, veți putea retrage oricând consimțământul privitor la folosirea imaginii dumneavoastră de către Societate. Retragerea consimțământului trebuie să fie făcută în scris, să fie expresă, explicită și să fie adusă la cunoștință Societății în timp util.

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Societate și colaboratorii săi (companiile de livrare, procesatorii de plăți, serviciile de e-mail marketing, etc) numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor fi folosite în scopul de a transmite informații cu privire la produsele noastre, promoții, buletinele informative periodice, etc., precum și cu privire la produsele și serviciile partenerilor noștri.

Pentru îmbunătățirea performanțelor site-ului și în vederea oferirii unei experiențe cât mai bune, Site-ul folosește cookie-uri colectate de către colaboratorii noștri și stochează informații legate de IP-urile device-urilor prin care accesați site-ul.

Cookie-urile folosite de Site pot fi, fără a se limita din partea: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Login, Pinterest, Twitter si alții.

Orice informație pe care o veți dezvălui pe Site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le faceți când utilizați acest Site. Prin urmare, Societatea nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate în cadrul utilizării acestui Site.

 

 

 1. Daune și despăgubire

 

Prin trimiterea Formularului de Înscriere către S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L, Reprezentantul Legal al Participantului confirmă și este de acord să despăgubească partea vătămată, în locul și în numele Participantului, pentru orice daune rezultate din comportamentul Participantului în timpul activităților, în cazul în care un astfel de comportament este contrar Contractului sau legii, indiferent dacă Reprezentantului Legal i se cere prin lege să ramburseze aceste daune, cu excepția cazului în care comportamentul care a cauzat prejudiciul a fost cauzat de orice acțiune sau omisiune pentru care S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L este responsabilă, în legătură cu supravegherea Participantului. Această răspundere a Reprezentantului Legal include orice prejudiciu cauzat S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L altor Participanți sau oricăror terțe părți.

În cazul în care Participantul a cauzat vreun prejudiciu, S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L va notifica Reprezentantul Legal cât mai repede posibil, cu excepția cazului în care această notificare este împiedicată de circumstanțele incidentului. S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L va consemna incidentul, în măsura în care nu este împiedicat de circumstanțele incidentului; Reprezentantul Legal poate semna, de asemenea, cele consemnate de S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L.

S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L va fi singura responsabilă pentru asigurarea faptului că activitățile sunt organizate și ținute cu grijă, ținând cont de legislația aplicabilă și de prevederile acestor termeni și condiții și ale Contractului și de supravegherea Participanților cu diligența cuvenită. În consecință, aceasta va răspunde pentru daunele care rezultă în mod direct din încălcarea intenționată sau din neglijență a oricărei dispoziții din legislația aplicabilă, a acestor TCG sau a Contractului sau de faptul că Esteli ignoră intenționat sau din neglijență orice instrucțiune sau date specificate în Formularul de Înscriere a Participantului prejudiciat. În cazul în care S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L este obligată să plătească despăgubiri pentru comportamentul său, răspunderea sa se limitează la valoarea daunelor cauzate direct de un astfel de comportament, adică nu este răspunzătoare pentru beneficiul nerealizat sau pentru repararea prejudiciului nepatrimonial.

 

 1. Conexiuni către alte site-uri

 

Site-ul poate conține anumite conexiuni către pagini de Internet ale unor terțe părți. Prin accesarea conexiunilor către alte site-uri vă asumați răspunderea de a respecta termenii și condițiile ce guvernează site-urile respective. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, acceptați implicit faptul că Societatea nu poate controla, în nicio măsură, conținutul terțelor site-uri.

Prin urmare, Societatea nu își asumă nicio responsabilitate față de vizitatori cu privire la informațiile de orice natură conținute pe respectivele site-uri. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este realizată pentru singurul motiv de a veni în ajutorul vizitatorilor Site-ului și nu implică sprijinirea de către Societate a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

 

 1. Newslettere

 

Cu ocazia creării unui cont pe site și/sau cu ocazia plasării unei comenzi, Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere. Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0725 219 179 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 

 1. Limitarea răspunderii

 

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, înțelegeți și sunteți de acord că Societatea nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecință sau exemplare, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, utilizare, date sau alte pierderi imateriale (chiar dacă Societatea a fost informată cu privire la posibilitatea unor atare pagube), derivate din:

 1. utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;
 2. costul procurării de servicii substitut rezultate din orice servicii obținute prin intermediul Site-ului sau de la acesta;
 3. accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau a datelor dumneavoastră;
 4. declarații sau conduită a oricărui terț în ceea ce privește Site-ul;
 5. inexactități, greșeli sau erori de conținut;
 6. leziuni personale sau daune aduse proprietății, indiferent de natura acestora, derivate din accesul și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;
 7. orice defecte de program, viruși, „cai troieni“ sau entități similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terț; sau
 8. orice altă chestiune privind Site-ul, indiferent că se bazează pe garanție, contract, prejudiciu sau orice altă teorie juridică.

 

 

 1. Forța majoră

 

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 

 1. Dispoziții finale

 

Acest site este deținut de către S.C. Esteli A.E.R. Club S.R.L, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau în cazul înscrierii la activitățile, taberele și cursurile Esteli.